infocentrum@mesto-zatec.cz

}

Po – Pá: 8-17, So – Ne: 10-16

Poznejte blízké i vzdálenější okolí Žatce

 

Poznejte nejen historický Žatec ale i jeho okolí!

Odpočiňte si od historie a městského ruchu, Žatec a jeho okolí nabízí nepřeberné množství příležitostí, jak strávit dovolenou aktivně.

 

 

Okolí města Žatce

Historická města, zámky, nejdelší sypaná hráz ve střední Evropě, klášter, kostely a muzea – to vše a mnohem více můžete vidět při putování krajinou žateckého chmele. 

Více tipů naleznete na: www.kudyznudy.cz    www.czechtourism.com

Title

Zámek Stekník

Zámek, který je obklopený italskou terasovitou zahradou, patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Památka prochází postupnou obnovou již od roku 1997. Zámek je veřejnosti přístupný a konají se zde také kulturní akce.

Foto: Zámek Stekník

 

Zámek Krásný Dvůr

Barokní zámek byl postaven na místě gotické tvrze za Františka Josefa Černína v letech 1720 až 1724. K zámku také patří rozsáhlý krajinářský park, nejstarší představitel tohoto typu parku v Čechách. Vybudován byl v letech 1783 až 1793 za Jana Rudolfa Černína. V parku o rozloze téměř 100 ha se nachází mnoho romantických staveb, například Novogotický templ, Panův templ, Gloriet, Obelisk či Lusthaus. Je to příjemné místo k procházce.
Foto: Zámek Krásný Dvůr

Zámek Nový Hrad

Nový Hrad je hrad přestavěný na zámek na návrší v jižní části obce Jimlín v okrese Louny. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Areál Nového Hradu tvoří komplex obytných a hospodářských budov se třemi nádvořími. Díky poloze na vyvýšeném prostranství a vysoké věži je zámek dominantou širokého okolí. Hrad byl založen v 15. století rodem Kolovratů, často střídal majitele a prošel přestavbou na renesanční a barokní zámek. Posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové (1767–1947). Zámek je přístupný veřejnosti.
Foto: Zámek Nový Hrad Jimlín

Menhir Zakletý Mnich

Menhir u Drahomyšle váží 2,2 tuny a musel být na své místo odněkud přemístěn a vztyčen. Má výšku více jak 2 metry. O Menhiru se zmiňuje už roku 1859 Jan Erazim Vocel, autor první české knihy, která se menhirům věnuje – Kamenné pomníky pohanských věků. Tento menhir má i svojí pověst. Je o mladém mnichovi, který se zamiloval a chtěl s dívkou jménem Uršula uprchnout. Ale převor z kláštera je dostihl, mnicha proklel a ten se na místě proměnil v kámen. Z jeho prokletí nakonec obvinili nebohou dívku a upálili ji jako čarodějnici. Toto se mělo stát někdy kolem roku 1668. Ovšem kámen zde stojí mnohem déle.

 

Nechranice

Vodní nádrž Nechranice má rozlohu 1338 ha a je šestou největší přehradní nádrží v České republice. Je to také největší sypaná přehradní hráz v Česku a ve střední Evropě (3280 m). Jako zdroj vody pro elektrárny v Tušimicích byla vybudována na řece Ohři v letech 1961 až 1968. V současnosti je hlavně využívána k rekreaci, rybaření a dalším volnočasovým aktivitám. Část přehrady byla vyhlášena Ptačí oblastí a je součástí soustavy Natura 2000.

Památné duby ve Stroupči

Tuto skupinu stromů najdeme za obcí Stroupeč pod přírodní památkou Stroupeč ve svahu nad zámečkem Stroupeček. Jedná se celkem o 12 stromů v zastoupení 11 Dubů letních (Quercus robur) a 1 Jilm vaz (Ulmus laevis Pallas). Všechny stromy patří do kategorie veterán a jejich zdravotní stav je odlišný, závisí na stanovišti a odolnosti daného stromu. Ochrana byla vyhlášena 17.6.1992.

Válečné muzeum Libočany

Muzeum se buduje svépomocí od roku 2017. Převážně se zabývá 2. světovou válkou, ale najdete zde i něco z AČR a ČSLA. Celé muzeum je pojato netradičně a moderně. Veškeré exponáty jsou téměř na „dosah“ ruky. Vše tak jak se používalo a nosilo. Dioramata 1:1, uniformy, zbraně, válečná technika, podzemní bunkry a mnoho jiných zajímavostí. Muzeum je soukromé a nemá zatím pravidelnou otevírací dobu. 99 % exponátů je v soukromém vlastnictví.

Foto: Válečené muzeum Libočany

Letecké muzeum Bezděkov

Malé muzeum připomíná historii zaniklého žateckého vojenského letiště, kterému se přezdívalo Korea nebo také Merkur.  K vidění jsou skuteční letouni, i modely letadel, dále je zde ukázka stanoviště řízení a velení bojové činnosti stíhacího pluku, expozice připomíná elitní tygří letku. Další část expozice připomíná československou vojenskou pomoc nově vzniklému státu Izrael v roce 1948, tzv. letecký most Žatec – Ekron. 

Kadaň

Královské město Kadaň leží na levém břehu řeky Ohře.  Má historické jádro s nejdelším dochovaným pásem hradeb, kterému vévodí hrad nad řekou. V Kadani naleznete nejužší ulici v Česku, tzv. Katovou uličku, která měří pouhých 66,1 cm. V Kadani můžete navšívit např. františkánský Klášter Čtrnácti sv. pomocníků, radniční věž, muzeum, projet se okolo řeky Ohře po cykostezce, či se projít po nábřeží Maxipsa Fíka.

Foto: Město Kadaň

Louny

Královské město Louny – Perla na řece Ohři leží v severozápadních Čechách. Město založil v 60. letech 13. století Přemysl Otakar II. Dominantou a chloubou města je kostel sv. Mikuláše, vrcholné dílo české pozdní gotiky s přístupnou vyhlídkovou věží. Je zde také  mnoho dalších památek – středověké domy, radnice, barokní špitál, Jiráskovy mlýny na Ohři, synagoga, Kotěrova kolonie, inundační most přes řeku Ohře, hradby s Žateckou bránou a jiné. Na východním a západním okraji města lze nalézt gotické hřbitovní kostelíky.
Foto: Vladimír Mládek

Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří je město na Chomutovsku ležící v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách.  Vede zde cyklostezka Ohře. V Klášterci můžete navštívit lázeňský komplex Evženie,  zámek s parkem, muzeum starožitných hodin, muzeum porcelánu a expozice minerálů. V okolí je možnost vidět nejednu zříceninu,  jako jsou hrady Egerberg, Perštejn, Šumburk.
Foto: Infocentrum Klášterec nad Ohří

Nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci

Klášter klarisek, který byl postaven do roku 1280 jako třetí františkánský klášter v Čechách naleznete v Panenském Týnci. Nedostavěný chrám je často vyhledáván jak pro svatební obřady, tak pro načerpání pozitivní energie.  Podle psychotroniků se zde nachází silné energetické místo s léčivými účinky Kostel sv. Jiří byl z původního malého kostelíka přestavěn a barokně přistavěn v době po roce 1722 a dále upraven v roce 1904. U východní strany kostela sv. Jiří stojí kaple sv. Jana Nepomuckého.
Foto:  Městys Panenský Týnec

Archeologický skanzen Březno u Loun

Archeologický skanzen v Březně u Loun je součástí Oblastního muzea v Lounech. Je historickou a přírodovědnou expozicí a vznikl jako součást výzkumného programu. Stálá expozice představuje rekonstrukci pravěkých a raně středověkých obydlí umístěných pod širým nebem na místě odkrytých půdorysů, nabízí ukázku různých typů obydlí, hospodářských staveb ze 4.tisíciletí před naším letopočtem, ze 6. a 9. století n. l. a způsob života slovanského sídliště z 9. století a ukázky pravěkých technologií.

 

Památný dub a zámek v Peruci

Oldřichův dub naleznete pod obcí Peruc, východně od Loun. Patří mezi nejznámější stromy v Čechách. Je opředen pověstí, která vypráví, že se kdesi poblíž setkali kníže Oldřich a selka Božena, kerá se poté stala kněžnou. Nejstarší zprávu o dubu přináší začátkem 12. století Kosmova kronika, podle níž se toto setkání pravděpodobně uskutečnilo v roce 1004. Dub je vysoký přes 30 m, jeho obvod kmene v prsní výši činí 750 cm, v patě stromu 950 cm. Stáří se odhaduje přes 800 let. 
Na místě starší gotické tvrze byl vybudován zámek a to v 16. nebo 17. stol. rodem Ledeburů. Roku 1770 byl také založen zámecký park. Od r. 1945 vlastnili zámek různé státní instituce. Poté byl od roku 1994 v majetku obce Peruc a od roku 2007 je v soukromém majetku. Součástí zámku je galerie obrazů Pamětní síň E. Filly.

Foto: Zámek Peruc

Procházka Českým středohořím

Pokud si chcete udělat výlet do přírody, směrem na Louny se dostanete do jihozápadního cípu chráněné krajinné oblasti, do tzv. Lounského středohoří. Projít si tak můžete mekku všech pilotů Ranou, vystoupat na vrchy  Srdov a Brník a také na Oblík nebo Milou.  Na vrcholu Červeného vrchu se nachází Ejemova chata – rozhledna s občerstvením, obnovená KČT po roce 1998.

 

Kalendář akcí

Žatec v proměnách času 

Procházka žateckou historií, během níž návštěvníka provází tlukot hodin, pomyslného srdce města. A na konci vyhlídka na současný Žatec. Zábavu, poučení i závěrečný pohled na královské město Vám nabídne radniční věž díky nové expozici Žatec v proměnách času.

Spolupracujeme s

Kavárna Mlsná Koza
Destinační agentura Dolní poohří p.o.

Turistické informační centrum

Městský úřad Žatec
nám. Svobody 149, 438 01 Žatec – CZ

Telefon: +420 415 736 156
Mobil: +420 702 154 068

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz  www.mesto-zatec.cz

CzechEnglishGermanRussian